demo - jak doplnit refill

CANON BUBBLEJET
BJC3000, BJC3100, BJC6000, BJC6100, BJC6200, BJC6500, S400, S450, S500, S520, S600, S630, S800, S900, S9000

   návod obrázek

1.Vytvořte 3mm plnicí otvor pomocí dodávaného vrtáčku nad zásobníkem inkoustu. (viz obrázek na hoře). Jakmile je otvor vytvořen,může trochu inkoustu vytéct odpadním otvorem.Důležité - nevrtejte do prostoru pěnové hmoty. POZNÁMKA - u barevných náplní je otvor ve spodní části náplně, u černých náplní je na straně odpadního otvoru.
2.Sestavte stříkačku a naplňte jí inkoustem požadované barvy.
3.POMALU vstřikujte inkoust do plnicího otvoru dokud není   houba plně nasáklá. Zatím žádný další inkoust nevstřikujte.
4.Mějte připraveny pryžové uzávěry a lepicí pásku při plnění stříkačky na úroveň zhruba 10 ml
5 Umístěte náplň na chráněný povrch.
6.Vstříkněte 10 ml inkoustu do zásobníku dokud není naplněn. V teto fázi může nastat vytékání z odpadního otvoru.
7.Rychle uzavřete plnicí otvor pryžovým uzávěrem a zalepte lepicí paskou.Toto uzavření MUSÍ být vzduchotěsné, jinak náplň vyteče.
8. Nechejte náplň přes noc na chráněném, nenasákavém povrchu, aby se zamezilo vytékání náplně.
9. Nechejte náplň přes noc na chráněném, nenasákavém povrchu, aby se zamezilo vytékání náplně.
10  Nainstalujte náplň a spusťte tisk dle návodu výrobce tiskárny. Důležité - pro dosažení nejlepšího výsledku naplňujte náplň pokud ještě je nějaký inkoust v náplni. Prázdné náplně musí být naplněny ihned.

Nejprodávanější

refill pro foto tisk

Inkjet Ptoho Reffil universal Kit - 90ml

refill pro barevny tisk

JR Inkjet Color Reffil universal Kit - 90ml

refill pro cernobili tisk

JR Inkjet Black Refill universal Kit - 90ml

 

CSS 2.0  XHTML 1.1    © Copyright 2006 Selectronics. Všechna práva vyhrazena.  designed by 1st Webdesign.